22/05/2012

Kane og Abel - Jeffrey Archer

Kane og Abel 
Allerede i tittelen får du en anelse om innholdet – her er klare linjer til Bibelhistoriens Kain og Abel. Men her handler det ikke om to brødre, derimot to menn med vidt forskjellig bakgrunn. Og om et USA 1906 – 1967.

Boka er en familiekrønike – og enda mer en historie om hvordan innbitt hat og stolthet kan ødelegge menneskets  liv. To menn står steilt mot hverandre – og får aldri løst sine konflikter. Optimismen i fortellingen er at det kan synes som om bitterhet og hat ikke går i arv.

Boka er velskrevet – som Jeffrey Archer alltid skriver, den er passende dosert med korrekte historiske bakgrunnstepper. Boka kan anbefales til hele det lesende publikum  - fra 15 år og oppover. For den litt eldre generasjon kan jeg bare si: Her er ei god, gammeldags romanbok! Med sine drøyt 600 sider, virker den kanskje litt avskrekkende, men jeg kan love dere at her er det en leseopplevelse i vente.

ANBEFALES AV RAGNHILD

10/05/2012

Lappskatteland. En familiesaga - Annica Wennstrøm

Året er 1861 og Njenna lever med familien sin i Åsele lappmark i Sverige. Ting gjer at Njenna forlater familien sin og reiser sørover for å starte på nytt. Før Njenna reiser, vev ho eit par fine skobånd til kjærasten sin.

”Lappskatteland” er ein slekts- og kjærleikshistorie som spenner fra 1860 talet til i dag. Forfattaren fortel om fire generasjonar kvinner.  Ho vekslar mellom fortid og nåtid på ein fin måte.

Mange, år seinare -   Ei ung jente finn eit par falma, men fine skobånd på loftet hjå mora.  Ho veit at mora ikkje vil vedkjenne seg sine samiske aner.Denne jenta bestemmer seg for å reise nordover til Karasjok.  Ho ynskjer å lære om samenes kultur og deira levemåte.  Her møter ho ei samisk kvinne Sara som har mykje å fortelja, og ho får ein følelse av stolthet og respekt over sitt opphav.

Wennstrøm skriv om ein kultur som langt på veg er borte, ho skriv om overtru, magiske evner og om fortidas samer.
     
Boka har ei ordliste med samiske uttrykk, dessutan eit familietre som er greitt å bruke under lesinga.

Dette er ei god og lærerik bok.


ANBEFALES AV ASBORG
Finn boka i bibliotekkatalogen


03/05/2012

Tredve dager i Sandefjord - Vigdis Hjorth

Da forfatteren Vigdis Hjorth ble dømt til tretti dagers fengsel for promillekjøring bestemte hun seg  for å skrive om erfaringene sine i en roman.  Resultatet ble "Tredve dager i Sandefjord".

Boka skildrer dramatikeren Tordis sitt fengselsopphold. Store deler av romanen går ut på å skildre stemningen og følelsene som sirkulerer rundt i cellene, gangene og i samspillet mellom kvinnene. 

Romanen kan også leses som et angrep på den såkalte fengselsomsorgen fordi tonen i boka er veldig syrlig og ironisk.

Men mest av alt handler boka likevel om hvordan hovedpersonens selvforståelse utfordres i et miljø der det er hun, middelklassekvinnen, som virkelig er avvikeren.

ANBEFALES AV BJØRG